TJÄNSTER

TJÄNSTER

PERSONALTJÄNSTER

PERSONALTJÄNSTER

Rekryteringstjänster

Personaluthyrning

Personaltjänster

Personalrekrytering

1Personal är en högt värderad partner för rekrytering av rätt personal. Vår erfarenhet inom bemanning på olika yrkesnivåer låter ditt företag att fokusera på sin kärnverksamhet och lämna över sökandet och valet av lämpliga kandidater till professionella och erfarna konsulter. Det slutliga valet bland noggrant utsållade kandidater genom intervjuer och tester gör ni fortfarande själva.

Ett första val bland kandidaterna

Vi hjälper ditt företag att hitta de lämpligaste kanalerna för era platsannonser för att nå ut till de bästa möjliga kandidaterna. Vi gör det första valet bland funna kandidater och skickar meritförteckningar som motsvarar era krav vidare till er för sluthantering.

Headhunting

Allt tätare konkurrens i jakten efter talanger och ett begränsat underlag kräver extra resurser för att kunna hitta de bästa. Annonsering är inte alltid den bästa vägen för att få fram tillräckligt med lämpliga kandidater att välja emellan. 1Personals breda nätverk och erfarenhet hjälper dig att nå ut till bra kandidater som kanske inte följer platsannonser aktivt, men som ändå kan vara intresserade av platsen.

Korttidsvikarier

Ditt företag har säkert semesterperioder när arbeten och aktiviteter ändå måste utföras och inte kan uppskjutas. Från 1Personal kan du enkelt hyra in en vikarie som tar över nödvändiga arbetsuppgifter och låter er egen personal att njuta av sin välförtjänta semester för fullt. Inhyrd korttidsvikarie är en lämplig lösning även för andra fall när egen personal inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter av någon anledning.

Flexibel arbetskraftsuthyrning

Osäkerhet i det ekonomiska läget, temporärt minskade eller ökade arbetsvolymer, produktionens cykliska natur och andra omständigheter kan medföra behov av större flexibilitet i planering av arbetsstyrkan. 1Personal säkrar tillgången av lämpliga arbetstagare precis när ni behöver dem som mest.

Insourcing av personal

1Personal åtar sig att hitta arbetstagare som matchar ditt företags värderingar och företagskultur samt nödvändig ersättningspersonal vid behov. Så blir alla arbetsuppgifter alltid utförda, samtidigt som tidsåtgången för sökande av nya anställda eller ersättare är minimal.

Outplacement

Nästan alla företag får någon gång uppleva större förändringar, både i sin organisation och i sina rutiner, som leder till uppsägning av anställda. Om du vill erbjuda dina anställda ett tryggt arbetsplatsbyte kan 1Personals konsulter hjälpa dig att hitta en ny plats åt aktuella anställda – kartägga deras kompetens, utvärdera potentialen, genomföra intervjuer och vara till allmän hjälp på jakt efter en ny arbetsplats.

Utvärderingstjänster

Vid jakt efter nya talanger eller vid befordran kan det ofta vara svårt att bedöma om personen i fråga har de rätta kunskaperna och personliga egenskaperna som behövs. 1Personal professionella utvärderingstjänster är alltid till hjälp vid fattande av rätt beslut.

Personalrådgivning

Vi ser fram emot att kunna dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper om arbetsmarknaden, arbetsrelationer, utvecklingsmöjligheter och arbetslagstiftningen. Vi är alltid redo att hjälpa er med goda råd vid beslutsfattande eller vid problemlösning.

Rekryteringstjänster

Personalrekrytering

1Personal är en högt värderad partner för rekrytering av rätt personal. Vår erfarenhet inom bemanning på olika yrkesnivåer låter ditt företag att fokusera på sin kärnverksamhet och lämna över sökandet och valet av lämpliga kandidater till professionella och erfarna konsulter. Det slutliga valet bland noggrant utsållade kandidater genom intervjuer och tester gör ni fortfarande själva.

Ett första val bland kandidaterna

Vi hjälper ditt företag att hitta de lämpligaste kanalerna för era platsannonser för att nå ut till de bästa möjliga kandidaterna. Vi gör det första valet bland funna kandidater och skickar meritförteckningar som motsvarar era krav vidare till er för sluthantering.

Headhunting

Allt tätare konkurrens i jakten efter talanger och ett begränsat underlag kräver extra resurser för att kunna hitta de bästa. Annonsering är inte alltid den bästa vägen för att få fram tillräckligt med lämpliga kandidater att välja emellan. 1Personals breda nätverk och erfarenhet hjälper dig att nå ut till bra kandidater som kanske inte följer platsannonser aktivt, men som ändå kan vara intresserade av platsen.

Personaluthyrning

Korttidsvikarier

Ditt företag har säkert semesterperioder när arbeten och aktiviteter ändå måste utföras och inte kan uppskjutas. Från 1Personal kan du enkelt hyra in en vikarie som tar över nödvändiga arbetsuppgifter och låter er egen personal att njuta av sin välförtjänta semester för fullt. Inhyrd korttidsvikarie är en lämplig lösning även för andra fall när egen personal inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter av någon anledning.

Flexibel arbetskraftsuthyrning

Osäkerhet i det ekonomiska läget, temporärt minskade eller ökade arbetsvolymer, produktionens cykliska natur och andra omständigheter kan medföra behov av större flexibilitet i planering av arbetsstyrkan. 1Personal säkrar tillgången av lämpliga arbetstagare precis när ni behöver dem som mest.

Insourcing av personal

1Personal åtar sig att hitta arbetstagare som matchar ditt företags värderingar och företagskultur samt nödvändig ersättningspersonal vid behov. Så blir alla arbetsuppgifter alltid utförda, samtidigt som tidsåtgången för sökande av nya anställda eller ersättare är minimal.

Personaltjänster

Outplacement

Nästan alla företag får någon gång uppleva större förändringar, både i sin organisation och i sina rutiner, som leder till uppsägning av anställda. Om du vill erbjuda dina anställda ett tryggt arbetsplatsbyte kan 1Personals konsulter hjälpa dig att hitta en ny plats åt aktuella anställda – kartägga deras kompetens, utvärdera potentialen, genomföra intervjuer och vara till allmän hjälp på jakt efter en ny arbetsplats.

Utvärderingstjänster

Vid jakt efter nya talanger eller vid befordran kan det ofta vara svårt att bedöma om personen i fråga har de rätta kunskaperna och personliga egenskaperna som behövs. 1Personal professionella utvärderingstjänster är alltid till hjälp vid fattande av rätt beslut.

Personalrådgivning

Vi ser fram emot att kunna dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper om arbetsmarknaden, arbetsrelationer, utvecklingsmöjligheter och arbetslagstiftningen. Vi är alltid redo att hjälpa er med goda råd vid beslutsfattande eller vid problemlösning.

VÅR TJÄNST INNEHÅLLER

» Arbetskläder och personlig säkerhetsutrustning
» Företagets ansvarsförsäkring
» Logi till arbetstagare
» Vid behov tilläggsutbildning till arbetstagare för att hjälpa dem att lösa svårare arbetssituationer
» Lön till arbetstagare
» Rekrytering av arbetstagare
» Olycksfallsförsäkring till arbetstagare
» Kontinuerlig tillsyn av arbetskvaliteten och samordnande av schemalagda arbetstider

HUR KOMMER VÅRT SAMARBETE ATT SE UT?

» Ni kontaktar oss och beskriver era behov
» Vi hittar den lämpligaste personallösningen för er
» Vi samordnar besluten angående de aktuella arbetstagarnas kompetens
» Vi ger er tillträde till en webbmiljö där ni kan följa händelseutvecklingen för era arbetstagare på löpande basis
» Arbetstagare anländer till arbetsplatsen och börjar arbeta
» Ni fullgör ert pågående uppdrag
» Vi skickar er en slutrapport och en faktura» Vi hoppas att ni har upplevt vårt samarbete som lyckat och att det kan fortsätta

VÅR TJÄNST INNEHÅLLER

» Arbetskläder och personlig säkerhetsutrustning
» Företagets ansvarsförsäkring
» Logi till arbetstagare
» Vid behov tilläggsutbildning till arbetstagare för att hjälpa dem att lösa svårare arbetssituationer
» Lön till arbetstagare
» Rekrytering av arbetstagare
» Olycksfallsförsäkring till arbetstagare
» Kontinuerlig tillsyn av arbetskvaliteten och samordnande av schemalagda arbetstider

HUR KOMMER VÅRT SAMARBETE ATT SE UT?

» Ni kontaktar oss och beskriver era behov
» Vi hittar den lämpligaste personallösningen för er
» Vi samordnar besluten angående de aktuella arbetstagarnas kompetens
» Vi ger er tillträde till en webbmiljö där ni kan följa händelseutvecklingen för era arbetstagare på löpande basis
» Arbetstagare anländer till arbetsplatsen och börjar arbeta
» Ni fullgör ert pågående uppdrag
» Vi skickar er en slutrapport och en faktura» Vi hoppas att ni har upplevt vårt samarbete som lyckat och att det kan fortsätta

LÄGE

LÄGE

1Personals verksamhet är framförallt anpassad till de skandinaviska produktionsmiljöerna som står oss närmast hjärtat och hjälper oss att bättre förstå våra kunders behov.

Sverige – här bedriver vi främst försörjning av produktionsföretag inom tung och lätt industri med både temporär och permanent arbetskraft.

Norge – här bedriver vi främst försörjning av produktionsföretag inom tung och lätt industri med både temporär och permanent arbetskraft.